Εκκλησία της Ελλάδος 89.5

Εκκλησία της Ελλάδος 89.5
Ακολουθήστε μας στο Google news

* To πρόγραμμα ενδέχεται να τροποποιηθεί.

19 Απριλίου 2015
ΔΕΥΤΕΡΑ
06.00 Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ, ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ 
08.00 ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΝΕΑ ΜΕΡΑ (Κατερίνα Χουζούρη)
10.30 ΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΘΟΓΓΟΙ (Ε)
11.00 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (Ε) 
12.00 ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ 89,5 (Ε)
13.00 Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΝΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ (Κωνσταντίνος Παππάς)
14.00 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14.30 ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ (Ε)
15.00 ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ (Σμαραγδή Καράγιωργα)
16.00 Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ (Ε)
17.00 ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ (Ε)
17.30 Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ (Κωνσταντίνος Παππάς)
18.00 Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ 
19.00 ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΣΤΟΝ 89,5 (Αντώνης Γιαννακόπουλος)
20.00 ΝΟΥΣ ΥΓΙΗΣ ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ ΥΓΙΕΙ - ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ (Ε)
21.00 ΨΑΛΩ ΤΩ ΘΕΩ ΜΟΥ ΕΩΣ ΥΠΑΡΧΩ (Ε)
21.30 ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ (Ε)
22.00 ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ 89,5 (Ε)
23.00 ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ 89,5 (Ε)
00.00 ΜΕ ΛΟΓΙΑ ΑΚΡΙΒΑ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΕΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ (Ε)
02.00 ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ 89,5 (Ε)
03.00 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (Ε)
04.00 Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ (Ε)
05.00 ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ 89,5 (Ε)
 
ΤΡΙΤΗ
06.00 Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ, ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ 
08.00 ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΝΕΑ ΜΕΡΑ (Κατερίνα Χουζούρη)
10.30 ΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΘΟΓΓΟΙ (Ε)
11.00 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (Βασίλης Σπυρόπουλος) 
12.00 ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ 89,5 (Ε)
13.00 Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΝΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ (Κωνσταντίνος Παππάς)
14.00 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14.30 ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ
15.00 ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ (Σμαραγδή Καράγιωργα)
16.00 Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ (Ε)
17.00 ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ (Ε)
17.30 Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ (Κωνσταντίνος Παππάς)
18.00 Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ 
19.00 ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΣΤΟΝ 89,5 (Αντώνης Γιαννακόπουλος)
20.00 ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ 89,5
21.00 ΨΑΛΩ ΤΩ ΘΕΩ ΜΟΥ ΕΩΣ ΥΠΑΡΧΩ (Ε)
21.30 ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ (Ε)
22.00 ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ 89,5 (Ε)
23.00 ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ 89,5 (Ε)
00.00 ΜΕ ΛΟΓΙΑ ΑΚΡΙΒΑ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΕΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ (Ε)
02.00 ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ 89,5 (Ε)
03.00 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (Ε)
04.00 Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ (Ε)
05.00 ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ 89,5 (Ε)
 
ΤΕΤΑΡΤΗ
06.00 Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ, ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ 
09.00 ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΝΕΑ ΜΕΡΑ (Κατερίνα Χουζούρη)
10.30 ΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΘΟΓΓΟΙ (Ε)
11.00 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (Βασίλης Σπυρόπουλος) 
12.00 ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ 89,5 (Ε)
13.00 Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΝΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ (Κωνσταντίνος Παππάς)
14.00 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14.30 ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ
15.00 ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ (Σμαραγδή Καράγιωργα)
16.00 Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ (Ε)
17.00 ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ (Ε)
17.30 Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ (Κωνσταντίνος Παππάς)
18.00 Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ 
19.00 ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΣΤΟΝ 89,5 (Αντώνης Γιαννακόπουλος)
20.00 ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ 89,5
21.00 ΨΑΛΩ ΤΩ ΘΕΩ ΜΟΥ ΕΩΣ ΥΠΑΡΧΩ (Ε)
21.30 ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ (Ε)
22.00 ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ 89,5 (Ε)
23.00 ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ 89,5 (Ε)
00.00 ΜΕ ΛΟΓΙΑ ΑΚΡΙΒΑ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΕΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ (Κυριακή Αιλιανού)
02.00 ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ 89,5 (Ε)
03.00 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (Ε)
04.00 Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ (Ε)
 
ΠΕΜΠΤΗ
06.00 Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ, ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ 
08.00 ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΝΕΑ ΜΕΡΑ (Κατερίνα Χουζούρη)
10.30 ΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΘΟΓΓΟΙ (Ε)
11.00 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (Βασίλης Σπυρόπουλος) 
12.00 ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ 89,5 (Ε)
13.00 Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΝΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ (Κωνσταντίνος Παππάς)
14.00 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14.30 ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ
15.00 ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ (Σμαραγδή Καράγιωργα)
16.00 Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ (Ε)
17.00 ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ (Ε)
17.30 Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ (Κωνσταντίνος Παππάς)
18.00 Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ 
19.00 ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΣΤΟΝ 89,5 (Αντώνης Γιαννακόπουλος)
20.00 ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ 89,5
21.00 ΨΑΛΩ ΤΩ ΘΕΩ ΜΟΥ ΕΩΣ ΥΠΑΡΧΩ (Ε)
21.30 ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ (Ε)
22.00 ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ 89,5 (Ε)
23.00 ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ 89,5 (Ε)
00.00 ΜΕ ΛΟΓΙΑ ΑΚΡΙΒΑ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΕΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ (Ε)
02.00 ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ 89,5 (Ε)
03.00 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (Ε)
04.00 Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ (Ε)
05.00 ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ 89,5 (Ε)
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
06.00 Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ, ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ 
09.00 ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΝΕΑ ΜΕΡΑ (Κατερίνα Χουζούρη)
10.30 ΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΘΟΓΓΟΙ (Ε)
11.00 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (Βασίλης Σπυρόπουλος) 
12.00 ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ 89,5 (Ε)
13.00 Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΝΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ (Κωνσταντίνος Παππάς)
14.00 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14.30 ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ
15.00 ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ (Σμαραγδή Καράγιωργα)
16.00 Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ (Ε)
17.00 ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ (Ε)
17.30 Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ (Κωνσταντίνος Παππάς)
18.00 Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ 
19.00 ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΣΤΟΝ 89,5 (Αντώνης Γιαννακόπουλος)
20.00 ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ 89,5
21.00 ΨΑΛΩ ΤΩ ΘΕΩ ΜΟΥ ΕΩΣ ΥΠΑΡΧΩ (Ε)
21.30 ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ (Ε)
22.00 ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ 89,5 (Ε)
23.00 ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ 89,5 (Ε)
00.00 ΜΕ ΛΟΓΙΑ ΑΚΡΙΒΑ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΕΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ (Κυριακή Αιλιανού)
02.00 ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ 89,5 (Ε)
03.00 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (Ε)
04.00 Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ (Ε)
05.00 ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ 89,5 (Ε)
 
ΣΑΒΒΑΤΟ
06.00 Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ ΚΑΙ Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
08.00 ΜΕ ΛΟΓΙΑ ΑΚΡΙΒΑ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΕΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ (Ε)
09.00 ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ (Ε)
10.00 ΠΑΡΕ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ ΜΟΥ, ΔΩΣ’ ΜΟΥ ΤΟ ΧΕΡΙ ΣΟΥ (Ε)
11.00 ΣΤΙΣ ΑΚΡΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (Ε)
12.00 ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ (Ε)
14.00 ΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΔΟΓΜΑΤΟΣ, ΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΗΘΟΥΣ (Ε)
14.30 ΓΝΗΣΙΑ ΡΩΜΑΙΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ (Ε)
15.00 Η ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ ΔΙΗΓΕΙΤΑΙ (Ε)
15.30 ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ (Ε)
16.00 Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (Γιώργος Ντόβολος - Κωνσταντίνος Μωραΐτης)
17.00 ΝΟΥΣ ΥΓΙΗΣ ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ ΥΓΙΕΙ - ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ (Μιχαήλ Γκαγιωγιάκης)
18.00 ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ (Ε)
19.00 Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ
21.00 Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ
21.30 ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ ΗΜΕΡΑΣ (Στέλιος Αραβαντινός)
22.00 ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ 89,5 (Ε)
23.00 ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ 89,5 (Ε)
00.00 ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ (Ε)
01.00 ΠΑΡΕ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ ΜΟΥ, ΔΩΣ’ ΜΟΥ ΤΟ ΧΕΡΙ ΣΟΥ (Ε)
02.00 ΜΕ ΛΟΓΙΑ ΑΚΡΙΒΑ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΕΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ (Ε)
04.00 Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (Ε)
05.00 ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ 89,5 (Ε)
 
ΚΥΡΙΑΚΗ
06.00 ΨΑΛΜΟΙΣ ΚΑΙ ΥΜΝΟΙΣ (Ε)
06.30 ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ (Ε)
07.00 Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ ΚΑΙ Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
10.30 ΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΘΟΓΓΟΙ (Ε)
11.00 ΤΟ ΑΛΑΤΙ ΤΗΣ ΓΗΣ (Ε)
12.00 ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Βασίλης Σπυρόπουλος)
14.00 ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ ΗΜΕΡΑΣ (Ε)
14.30 ΓΝΗΣΙΑ ΡΩΜΑΙΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ (Ε)
15.00 ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ 89,5 (Ε)
16.00 «ΩΣ ΕΜΕΓΑΛΥΝΘΗ ΤΑ ΕΡΓΑ ΣΟΥ, ΚΥΡΙΕ· ΠΑΝΤΑ ΕΝ ΣΟΦΙΑ ΕΠΟΙΗΣΑΣ» (Στέφανος Μπινιάρης)
16.30 Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ (Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιερόθεος)
17.00 ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ (Ε)
18.00 Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ 
19.15 ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 
19.30 ΨΑΛΜΟΙΣ ΚΑΙ ΥΜΝΟΙΣ (Ε)
20.00 ΑΠΟ ΤΕΧΝΗ ΣΕ ΤΕΧΝΗ (Ε)
21.00 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ
21.30 ΨΑΛΩ ΤΩ ΘΕΩ ΜΟΥ ΕΩΣ ΥΠΑΡΧΩ (Ε)
22.00 ΜΕΓΑΛΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ: ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ (Σμαραγδή Καράγιωργα)
00.00 ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ε)
02.00 ΜΕ ΛΟΓΙΑ ΑΚΡΙΒΑ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΕΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ (Ε)
04.00 ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ 89,5 (Ε)
05.00 ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ 89,5 (Ε)


Στην ίδια κατηγορία