Όροι χρήσης

Ο διαδικτυακός τόπος e-tetRadio.gr δημιουργήθηκε για να ενημερώνει πλήρως τους επισκέπτες για ό,τι αφορά το ραδιόφωνο σε όλη την Ελλάδα και για να δίνει χρήσιμες πληροφορίες για την μουσική και την ψυχαγωγία γενικότερα. Σκοπός αυτής της προσπάθειας είναι η παροχή στους αναγνώστες και χρήστες του διαδικτυακού τόπου υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στον τομέα της ενημέρωσης.

Το e-tetRadio.gr παρέχει μια πλούσια συλλογή υπηρεσιών, σελίδων, επιλογών και πηγών. Όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς και οποιεσδήποτε νέες, υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο.

Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, διανομή, έκδοση, μεταγλώττιση, αποθήκευση, διαμόρφωση, τροποποίηση, αποθήκευση των σελίδων του e-tetRadio.gr με οποιονδήποτε τρόπο.

Απαγορεύεται η χρήση πληροφοριών που αναρτώνται στο e-tetRadio.gr για κατασκευή βάσεων δεδομένων καθώς και η αποθήκευση πληροφοριών σε βάσεις δεδομένων με σκοπό την πρόσβαση σε αυτές από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. 

Η κάθε μορφής ύλη που αναρτάται στο e-tetRadio.gr, στην οποία ενδεικτικά συμπεριλαμβάνονται κείμενα, φωτογραφίες, βίντεο, ηχογραφήσεις και γραφικά, αποτελεί προϊόν πνευματικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και προστατεύεται από σχετικές ημεδαπές και διεθνείς νομοθετικές διατάξεις.

Το e-tetRadio.gr καταβάλει προσπάθεια ώστε να δημοσιεύει ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες. Εντούτοις, δεν δεσμεύεται και δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια, χρονική εγγύτητα ή πληρότητα του περιεχομένου που δημοσιεύεται. 

Η χρήση του e-tetRadio.gr γίνεται με δική σας ευθύνη, αποδεχόμενοι ότι οι πληροφορίες προσφέρονται ως έχουν, δίχως εγγύηση ρητή ή έμμεσα δηλωμένη. 

Το e-tetRadio.gr αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικής με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιωνδήποτε δεδομένων (data) των χρηστών ή/και οποιουδήποτε περιεχομένου προσωπικών σελίδων/υπηρεσιών.

Οι απόψεις χρηστών που ενδεχομένως εκφράζονται μέσω του e-tetRadio.gr δεν συνιστούν και απόψεις του ίδιου του διαχειριστή του e-tetRadio.gr .

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω υπερσυνδέσμων (hyperlinks) ή απλών συνδέσμων (links) είναι ανεξάρτητες της εταιρίας μας και χρησιμοποιούνται για τη δική σας εξυπηρέτηση. Η εταιρεία μας δεν ευθύνεται για καμία ζημία τυχόν προκληθεί σε χρήστη του e-tetRadio.gr από τη χρήση υπηρεσιών στις οποίες αποκτήθηκε πρόσβαση μέσω του e-tetRadio.gr και οι οποίες παρέχονται από άλλες εταιρίες. Επιπλέον, το e-tetRadio.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν θετική ή αποθετική ζημία που τυχόν προκλήθηκε σχετικά με τις πληροφορίες, τις υπηρεσίες, το περιεχόμενο και τις διαφημίσεις που περιέχονται στο e-tetRadio.gr ή ανακτήθηκαν μέσω αυτού. Το e-tetRadio.gr δύναται να περιέχει υπερσυνδέσμους (hyperlinks) προς άλλους δικτυακούς τόπους. Οι τόποι αυτοί δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο του e-tetRadio.gr και συνεπώς το e-tetRadio.gr δεν είναι υπεύθυνο για το περιεχόμενο, την ποιότητα και πληρότητα παροχής των υπηρεσιών τους. 

Το e-tetRadio.gr δύναται να παρέχει στους επισκέπτες / χρήστες των υπηρεσιών του τη δυνατότητα συμμετοχής σε διαγωνισμούς που θα διεξάγονται μέσω του διαδικτυακού τόπου. Οι αιτήσεις συμμετοχής καταγράφονται μόνο για τις ανάγκες του εκάστοτε διαγωνισμού. Το e-tetRadio.gr διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα συλλογής των στοιχείων αυτών, σύμφωνα και με τους όρους χρήσης και προστασίας προσωπικών δεδομένων που παρατίθενται κατωτέρω. Το e-tetRadio.gr καθορίζει κάθε φορά τους ειδικότερους όρους συμμετοχής σε διαγωνισμούς και διατηρεί το δικαίωμα διακοπής τους κατά πάντα χρόνο και ανεξαρτήτως λόγου. 

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του e-tetRadio.gr καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Η είσοδος και πλοήγηση στον δικτυακό τόπο www.e-tetRadio.gr συνιστά και ερμηνεύεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης. Σε περίπτωση που διαφωνείτε με τα ανωτέρω, παρακαλείσθε να μη χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα. 

ΟΡΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1. Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών του e-tetRadio.gr και για την υπεύθυνη χρήση των προσωπικών πληροφοριών που συλλέγονται σε αυτό, η εταιρεία μας έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει την παρούσα πολιτική διαχείρισης προσωπικών δεδομένων, με σκοπό να πληροφορήσει τους επισκέπτες του e-tetRadio.gr για το είδος των προσωπικών πληροφοριών που μπορεί να συγκεντρώνονται και τους σκοπούς για τους οποίους μπορεί να χρησιμοποιηθούν.

2. Προσωπικά στοιχεία χρηστών του e-tetRadio.gr χρησιμοποιούνται για την παροχή προσωπικών υπηρεσιών στους χρήστες και μόνον όταν οι χρήστες έχουν ζητήσει τις εν λόγω υπηρεσίες παρέχοντας τα προσωπικά στοιχεία τους (π.χ. αποστολή ηλεκτρονικής απάντησης σε e-mail χρήστη που ανακοινώθηκε στο e-tetRadio.gr με την υποβολή της ερώτησης). Προσωπικά δεδομένα χρηστών κρατώνται μόνο για όσο διάστημα απαιτείται για τη διεκπεραίωση αιτημάτων των χρηστών ή σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου. Προσωπικά δεδομένα δεν αποκαλύπτονται σε οποιονδήποτε τρίτο ή δεν αξιοποιούνται κατ άλλο τρόπο χωρίς τη ρητή συναίνεση του χρήστη.

3. Γνωστοποιείται στους επισκέπτες του e-tetRadio.gr ότι κατά την ανάγνωση των σελίδων του μη προσωπικές πληροφορίες μπορεί να συλλέγονται αυτόματα με τη μορφή μικρών αρχείων κειμένου («cookies»), τα οποία χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση των επισκεπτών της ιστοσελίδας και τη διευκόλυνση της χρήσης του. Η προσφορά cookie [μικρό αρχείο κειμένου] είναι συνήθως αναγνωρίσιμη και παρέχεται η δυνατότητα απενεργοποίησής του. Επίσης, στο e-tetRadio.gr μπορεί να τοποθετούνται διαφημίσεις, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί και δοθεί από τρίτους. Οι διαφημίσεις αυτές μπορεί να τοποθετήσουν cookies στο computer σας που συλλέγουν πληροφορίες για εσάς και τη χρήση του Internet που κάνετε. H εταιρία μας δεν ευθύνεται για τη συλλογή ή τη χρήση προσωπικών δεδομένων που γίνεται μέσω των παραπάνω διαφημίσεων. 

4. Στην ιστοσελίδα μας υπάρχουν σύνδεσμοι (links) με άλλα sites. Η εταιρία μας δεν φέρει ευθύνη για την πολιτική διαχείρισης προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν ούτε για τυχόν χρήση από αυτούς των προσωπικών σας δεδομένων. 

5. Με δεδομένο ότι η ανταλλαγή πληροφορικών μέσω του Internet δεν μπορεί να είναι απόλυτα ασφαλής, η εταιρία μας δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των πληροφοριών κατά τη διάρκεια της μετάδοσής τους, με συνέπεια η ανταλλαγή πληροφοριών να γίνεται με ευθύνη του κάθε αποστολέα ή χρήστη. 

Οι παρόντες όροι δύνανται να τροποποιηθούν οποτεδήποτε, σύμφωνα πάντοτε με την εκάστοτε ισχύουσα σχετική νομοθεσία. Για τον λόγο αυτόν συνιστάται στους χρήστες να επισκέπτονται συχνά την παρούσα σελίδα για να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές.