Music

«Άνοιγμα» των ιδιοκτητών και σε άλλες εταιρείες για τις ακροαματικότητες

22 Δεκεμβρίου 2017

Για τις μετρήσεις συνεδρίασε η ΕΙΙΡΑ και πήρε μία σειρά από αποφάσεις.

Την παράταση της ισχύος της παρούσας σύμβασης με την Bari-Focus για έναν χρόνο, την παράλληλη βελτίωση της μεθοδολογίας μέτρησης της ακροαματικότητας, με βάση την σχετική έρευνα που διεξήγαγε για λογαριασμό της ΑΕΜΑΡ το Πάντειο Πανεπιστήμιο, και την έκδοση ενδιαφέροντος μέχρι τον Ιούνιο του 2018 για μια ή και περισσότερες εταιρείες για τις μετρήσεις μέσω σταθερών και κινητών τηλεφώνων, αποφάσισε η Ένωση Ιδιοκτητών των ραδιοσταθμών.
 
Παράλληλα εξέφρασε για μια ακόμα φορά την στήριξή της στην Bari-Focus και τα αποτελέσματα των ερευνών της, λίγες μόνο μέρες μετά το ρεπορτάζ του Έθνους το οποίο ασχολήθηκε με την αξιοπιστία της εταιρείας και τις «φωνές» από παραγωγούς (Γιώργος Τράγκας) και ιδιοκτήτες (Αντώνης Κανάκης).
 
Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Μέτρησης Ακροαματικότητας Ραδιοφωνικών Σταθμών Αττικής (ΑΕΜΑΡ), η οποία, όπως είναι γνωστό, έχει ιδρυθεί από την  Ε.Ι.Ι.Ρ.Α. (Ένωση Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αθηνών) και την Ε.Δ.Ε.Ε. (Ένωση Εταιρειών Διαφήμισης – Επικοινωνίας), έχει αναθέσει με σύμβαση, κατόπιν ανοιχτού διαγωνισμού, το έργο της μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών Αττικής στην εταιρεία ερευνών «FOCUS BARI AE». Οι προδιαγραφές της έρευνας έχουν τεθεί από την ΑΕΜΑΡ (και όχι από τη FOCUS-BARI) με τη συνδρομή ειδικού συμβούλου, αλλά και της Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου, στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι όλων των ραδιοφωνικών σταθμών. Δηλαδή οι υφιστάμενες προδιαγραφές υπό τις οποίες διεξάγεται η έρευνα απο την Focus – Bari είναι προϊόν συναπόφασης όλων των ραδιοφωνικών σταθμών, που συμμετέχουν στη μέτρηση. Η τήρηση των ποιοτικών αυτών προδιαγραφών ελέγχεται καθημερινά από Επιτροπή Παρακολούθησης και από τον ειδικό σύμβουλο-ελεγκτή της ΑΕΜΑΡ. Με τη συνδρομή των παραπάνω μηχανισμών αυτορρύθμισης η συγκεκριμένη μέτρηση είναι κοινώς αποδεκτή από όλους τους συντελεστές της αγοράς και το κοινό.
 
Στο πλαίσιο της συνεχούς εξέλιξης της Έρευνας και της ενίσχυσης των μηχανισμών αυτορρύθμισης, τον Σεπτέμβριο του 2017 ανατέθηκε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, μέσω ομάδας εξειδικευμένων συνεργατών (υπό την καθοδήγηση του Αν. Καθηγητή κ. Πετράκου), το έργο της παροχής διαρκούς υποστήριξης προς την ΑΕΜΑΡ, μέσω καθημερινής επιτόπιας παρακολούθησης της διεξαγωγής των συνεντεύξεων και άλλα μέσα, με στόχο τη διασφάλιση των ποιοτικών προδιαγραφών, την αξιοπιστία, τη διαφάνεια και τη διαρκή αναβάθμιση της έρευνας. Παράλληλα, η ομάδα των πανεπιστημιακών συμβούλων ανέλαβε τη σύνταξη των νέων προδιαγραφών της έρευνας, με πρωταρχικό την ένταξη σε αυτή των κινητών τηλεφώνων. Η ομάδα των πανεπιστημιακών συμβούλων συνέταξε την πρώτη έκθεση- αξιολόγηση της διεξαγωγής της έρευνας, τα αποτελέσματα της οποίας παρουσιάστηκαν στη χθεσινή γενική συνέλευση των μελών της ΕΙΙΡΑ. Η γενική συνέλευση των μελών της ΕΙΙΡΑ έλαβε ομόφωνα τις κάτωθι αποφάσεις:
 
-Να παραταθεί η ισχύς της υφιστάμενης σύμβασης με αντικείμενο τη μέτρηση ραδιοφωνικής ακροαματικότητας στην Αττική με την εταιρεία FOCUS-BARI A.E. για ένα (1) έτος, προκειμένου να δοθεί ο χρόνος στον ειδικό σύμβουλο να συντάξει και να αναβαθμίσει τις υφιστάμενες προδιαγραφές ποιότητας της έρευνας, με πρωταρχικό στόχο να ενταχθούν στη μέτρηση τα κινητά τηλέφωνα.
 
- Κατά τον χρόνο της παράτασης της διάρκειας της σύμβασης να υπάρξουν μεθοδολογικές βελτιώσεις, σύμφωνα με την έκθεση του  επιστημονικού υπευθύνου του ελέγχου της έρευνας κ. Πετράκου, με παράλληλη ηχογράφηση των συνεντεύξεων, σύμφωνα με τον νόμο. 
 
- Να εκδοθεί μέχρι τον Ιούνιο του 2018 εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη διεξαγωγή της έρευνας σε κινητά και σταθερά τηλέφωνα, ώστε να ανατεθεί το έργο σε έναν ή περισσότερους ενδιαφερόμενους.
 
Η ΑΕΜΑΡ, με τη συνδρομή των ειδικών συμβούλων της και δη της ομάδας του Παντείου Πανεπιστημίου, μεριμνά για τη διαρκή αναβάθμιση του έργου, λαμβάνοντας υπόψη και τις αντίστοιχες διαδικασίες που ισχύουν σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Στο πλαίσιο αυτό ζητά από όλους όσους επικαλούνται ή αναπαράγουν τα αποτελέσματα του ελέγχου της έρευνας ακροαματικότητας, να αντιμετωπίζουν τις επιστημονικές εκθέσεις με σοβαρότητα και σεβασμό και να μην χρησιμοποιούν τόσο τις εκθέσεις αυτές όσο και το κύρος των συντακτών τους για τη δημιουργία εντυπώσεων. 

Στην ίδια κατηγορία