Χριστιανισμός 104.3

Χριστιανισμός 104.3
Ακολουθήστε μας στο Google news

12 Φεβρουαρίου 2018
ΔΕΥΤΕΡΑ
06:00 - 07:30 Η καλή μέρα αρχίζει με τον Χριστό
07:30 - 08:00 Χριστιανική μουσική
08:00 - 08:30 Ιδού ημέρα σωτηρίας
09:00 - 12:00 Έρευνα των Αγίων Γραφών
12:30 - 13:00 Σειρά μαθημάτων από την Αγία Γραφή
13:00 - 14:00 Χριστιανική μουσική
14:00 - 14:45 Κήρυγμα από το αρχείο
15:00 - 16:00 Ανάγνωση της Αγίας Γραφής
16:00 - 18:00 Έρευνα των Αγίων Γραφών
18:00 - 19:00 Οι εκκλησίες της Καινής Διαθήκης
19:30 - 20:00 Συντροφιά με την κλασσική μουσική
20:15 - 21:00 Live σύνδεση
21:00 - 22:00 Χριστιανική μουσική
22:00 - 00:00 Φώς μέσα στη νύχτα
00:30 - 01:00 Ανάγνωση της Αγίας Γραφής
01:00 - 03:00 Φώς μέσα στη νύχτα
03:30 - 05:30 Φώς μέσα στη νύχτα
05:30 - 06:00 Χριστιανική μουσική
 
ΤΡΙΤΗ
06:00 - 07:30 Η καλή μέρα αρχίζει με τον Χριστό
07:30 - 08:00 Χριστιανική μουσική
08:00 - 08:30 Ιδού ημέρα σωτηρίας
09:00 - 12:00 Έρευνα των Αγίων Γραφών
12:30 - 13:00 Σειρά μαθημάτων από την Αγία Γραφή
13:00 - 14:00 Χριστιανική μουσική
14:00 - 14:45 Κήρυγμα από το αρχείο
15:00 - 16:00 Ανάγνωση της Αγίας Γραφής
16:00 - 18:00 Έρευνα των Αγίων Γραφών
18:00 - 19:00 Κήρυγμα από το αρχείο με το Λεωνίδα Φέγγο
19:30 - 20:00 Συντροφιά με την κλασσική μουσική
20:15 - 21:00 Live σύνδεση
21:00 - 22:00 Χριστιανική μουσική
22:00 - 00:00 Φώς μέσα στη νύχτα
00:30 - 01:00 Ανάγνωση της Αγίας Γραφής
01:00 - 03:00 Φώς μέσα στη νύχτα
03:30 - 05:30 Φώς μέσα στη νύχτα
05:30 - 06:00 Χριστιανική μουσική
 
ΤΕΤΑΡΤΗ
06:00 - 07:30 Η καλή μέρα αρχίζει με τον Χριστό
07:30 - 08:00 Χριστιανική μουσική
08:00 - 08:30 Ιδού ημέρα σωτηρίας
09:00 - 11:00 Η Εκκλησία και η προσφορά της στον άνθρωπο
12:30 - 13:00 Σειρά μαθημάτων από την Αγία Γραφή
13:00 - 14:00 Χριστιανική μουσική
14:00 - 14:45 Κήρυγμα από το αρχείο
15:00 - 16:00 Ανάγνωση της Αγίας Γραφής
16:00 - 18:00 Η Εκκλησία και η προσφορά της στον άνθρωπο
18:00 - 19:00 Το πρόσωπο του Ιησού
19:30 - 20:00 Συντροφιά με την κλασσική μουσική
20:15 - 21:00 Live σύνδεση
21:00 - 22:00 Χριστιανική μουσική
22:00 - 00:00 Φώς μέσα στη νύχτα
00:30 - 01:00 Ανάγνωση της Αγίας Γραφής
01:00 - 03:00 Φώς μέσα στη νύχτα
03:30 - 05:30 Φώς μέσα στη νύχτα
05:30 - 06:00 Χριστιανική μουσική
 
ΠΕΜΠΤΗ
06:00 - 07:30 Η καλή μέρα αρχίζει με τον Χριστό
07:30 - 08:00 Χριστιανική μουσική
08:00 - 08:30 Ιδού ημέρα σωτηρίας
09:00 - 11:00 Η καλή μέρα αρχίζει με τον Χριστό
11:00 - 12:15 Χριστιανική μουσική
12:15 - 13:00 Ους ο Θεός συνέζευξεν
13:00 - 14:00 Χριστιανική μουσική
14:00 - 14:45 Κήρυγμα από το αρχείο
15:00 - 16:00 Ανάγνωση της Αγίας Γραφής
16:00 - 18:00 Η καλή μέρα αρχίζει με τον Χριστό
18:00 - 19:00 Γεννηθήτω το Θέλημά Σου
19:30 - 20:00 Συντροφιά με την κλασσική μουσική
20:15 - 21:00 Live σύνδεση
21:00 - 22:00 Χριστιανική μουσική
22:00 - 00:00 Φώς μέσα στη νύχτα
00:30 - 01:00 Ανάγνωση της Αγίας Γραφής
01:00 - 03:00 Φώς μέσα στη νύχτα
03:30 - 05:30 Φώς μέσα στη νύχτα
05:30 - 06:00 Χριστιανική μουσική
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
06:00 - 07:30 Η καλή μέρα αρχίζει με τον Χριστό
07:30 - 08:00 Χριστιανική μουσική
08:00 - 08:30 Ιδού ημέρα σωτηρίας
09:00 - 11:00 Η καλή μέρα αρχίζει με τον Χριστό
11:00 - 12:15 Χριστιανική μουσική
12:15 - 13:00 Ους ο Θεός συνέζευξεν
13:00 - 14:00 Χριστιανική μουσική
14:00 - 14:45 Κήρυγμα από το αρχείο
15:00 - 16:00 Ανάγνωση της Αγίας Γραφής
16:00 - 18:00 Η καλή μέρα αρχίζει με τον Χριστό
18:00 - 19:00 Ο Χριστός έχει τη λύση
19:30 - 20:00 Συντροφιά με την κλασσική μουσική
20:15 - 21:00 Live σύνδεση
21:00 - 22:00 Χριστιανική μουσική
22:00 - 00:00 Φώς μέσα στη νύχτα
00:30 - 01:00 Ανάγνωση της Αγίας Γραφής
01:00 - 03:00 Φώς μέσα στη νύχτα
03:30 - 05:30 Φώς μέσα στη νύχτα
05:30 - 06:00 Χριστιανική μουσική
 
ΣΑΒΒΑΤΟ
06:00 - 07:30 Η καλή μέρα αρχίζει με τον Χριστό
07:30 - 08:00 Χριστιανική μουσική
08:00 - 08:30 Ιδού ημέρα σωτηρίας
09:00 - 11:00 Λύχνος εις τους πόδας μου είναι ο Λόγος σου
11:00 - 12:30 Χριστιανική μουσική
12:30 - 13:10 Σειρά μαθημάτων από την Αγία Γραφή
14:00 - 14:45 Κήρυγμα από το αρχείο
15:00 - 16:00 Ανάγνωση της Αγίας Γραφής
16:00 - 18:00 Λύχνος εις τους πόδας μου είναι ο Λόγος σου
18:00 - 19:00 Χριστιανική μουσική
19:30 - 20:00 Χριστιανική μουσική χθες και σήμερα
20:15 - 21:00 Live σύνδεση
21:00 - 22:00 Χριστιανική μουσική
22:00 - 00:00 Φώς μέσα στη νύχτα
00:30 - 01:00 Ανάγνωση της Αγίας Γραφής
01:00 - 03:00 Φώς μέσα στη νύχτα
03:30 - 05:30 Φώς μέσα στη νύχτα
05:30 - 06:00 Χριστιανική μουσική
 
ΚΥΡΙΑΚΗ
06:00 - 07:30 Η καλή μέρα αρχίζει με τον Χριστό
07:30 - 08:00 Χριστιανική μουσική
08:00 - 08:30 Κήρυγμα της Κυριακής (εκπομπή αρχείου)
09:45 - 10:30 Το μάθημα της Κυριακής
10:30 - 11:30 Η Λειτουργία της Κυριακής
11:30 - 13:00 Χριστιανική μουσική
13:00 - 13:30 Κήρυγμα της Κυριακής (εκπομπή αρχείου)
13:45 - 15:00 Χριστιανική μουσική
15:00 - 16:00 Ανάγνωση της Αγίας Γραφής
16:00 - 16:45 Το μάθημα της Κυριακής
18:00 - 19:15 Χαρούμενη Συνάντηση - Νιάτα Χριστού
19:30 - 20:00 Live σύνδεση
20:15 - 21:00 Live σύνδεση
21:00 - 22:00 Χριστιανική μουσική
22:00 - 00:00 Φώς μέσα στη νύχτα
00:30 - 01:00 Ανάγνωση της Αγίας Γραφής
01:00 - 03:00 Φώς μέσα στη νύχτα
03:30 - 05:30 Φώς μέσα στη νύχτα
05:30 - 06:00 Χριστιανική μουσική


Στην ίδια κατηγορία