Music

Νέα επιστολή της CISAC προς την υπουργό Πολιτισμού για τα πνευματικά δικαιώματα

09 Μαΐου 2018

Ο Γενικός Διευθυντής της CISAC Gadi Oron παρεμβαίνει ξανά στο ζήτημα και δηλώνει πως έρχεται νέο κλιμάκιο στην Αθήνα ώστε να αξιολογήσει την κατάσταση και να σχεδιάσουν τα επόμενα βήματά τους.

«Με ενθαρρύνει το γεγονός ότι βλέπω πως η Κυβέρνηση της Ελλάδας και η CISAC μοιράζονται τον ίδιο στόχο, να έχουν έναν δυνατό, αποτελεσματικό και διαφανή ΟΣΔ στην Ελλάδα, το συντομότερο δυνατόν» γράφει στη Λυδία Κονιόρδου. «Έχετε δίκιο, ασφαλώς,  ότι απαιτούνται ενδελεχείς δοκιμές αντοχής, σχετικά με την ικανότητα της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Πράγματι, η CISAC θα πραγματοποιήσει εκ νέου μία αποστολή επί τόπου την ερχόμενη βδομάδα (την εβδομάδα που ξεκινάει στις 14 Μαΐου) για να ξεκινήσει τη διαδικασία αξιολόγησης και να σχεδιάσει τα επόμενα βήματά της».
 
Και συνεχίζει:
Η CISAC δεν τρέφει καθόλου ψευδαισθήσεις ότι το χτίσιμο της ικανότητας της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ είναι ένα εύκολο πράγμα. Ωστόσο, είμαστε αποφασισμένοι να διευθετήσουμε τη δεινή κατάσταση της συλλογικής διαχείρισης στην Ελλάδα, το συντομότερο δυνατόν και για τον στόχο αυτό, είμαστε προετοιμασμένοι να επενδύσουμε τον χρόνο και τους πόρους που απαιτούνται.
 
Ο κοινός μας στόχος είναι να διασφαλίσουμε ότι ένας διαφανής και αποτελεσματικός Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης είναι σε λειτουργία στην Ελλάδα μακροπρόθεσμα. Καταλαβαίνουμε ότι η προτεινόμενη από την κυβέρνηση «ειδική υπηρεσία» πρόκειται να λειτουργήσει μόνο για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα. Αυτό ενισχύει περισσότερο την ανάγκη να εργαστούμε σε μία μακροπρόθεσμη λύση, έτσι ώστε ο τοπικός ελληνικός οργανισμός να μπορεί να συνεχίσει να εκπροσωπεί τους ντόπιους και ξένους δικαιούχους τα επόμενα χρόνια. 
Πιστεύουμε, επίσης, ότι η CISAC κατέχει την εμπειρογνωμοσύνη και τη γνώση που χρειάζεται ώστε να επιτύχει αυτόν τον στόχο και μας προβληματίζει το γεγονός ότι η κυβέρνηση μπορεί να μη βρίσκεται στην ίδια θέση. Για τον λόγο αυτό, θα καλωσορίζαμε την ευκαιρία να συνεργαστούμε με το Υπουργείο σας για την επίτευξη του κοινού μας στόχου. Θα μπορούσα να προτείνω η αποστολή της CISAC να έχει την ευκαιρία να συναντήσει το τμήμα σας και να διερευνήσει με ποιόν τρόπο θα μπορούσαμε να ευθυγραμμίσουμε τις προσπάθειές μας; Εάν η ομάδα σας είναι διαθέσιμη, θα ήθελα να προτείνω μία συνάντηση στις 15 Μαΐου, οπότε η CISAC θα έχει έναν αριθμό παλαιών, έμπειρων επαγγελματιών της βιομηχανίας διαθέσιμων στην Αθήνα.
 
Επίσης, δράττομαι της ευκαιρίας για να επαναλάβω τις σοβαρές αμφιβολίες της CISAC σχετικά με τη συμμόρφωση της προτεινόμενης λύσης της κρατικής υπηρεσίας, όπως υιοθετήθηκε στον νέο νόμο, με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας (2014/26/EU).
 
Τέλος, λάβαμε γνώση σχετικά με μία επιστολή που εστάλη σε εσάς από τη Universal Music Publishing στις 30 Απριλίου, η οποία δήλωνε ότι «η CISAC δε συμβουλεύθηκε τους διεθνείς δικαιούχους». Στην πραγματικότητα, το θέμα συζητήθηκε λεπτομερώς σε μία κοινή συνάντηση μεταξύ των εκπροσώπων της CISAC και της ICMP στις 19 Απριλίου, στο Παρίσι. Η Universal είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ICMP, αλλά δεν προσήλθε στη συνεδρίαση αυτή. Επιπλέον της διαβούλευσης με την ICMP, τον επίσημο κοινό φορέα για τους εκδότες μουσικής, η CISAC βεβαίως διαβουλεύτηκε και ενήργησε με βάση την απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου που περιλαμβάνει 20 από τους μεγαλύτερους οργανισμούς παγκοσμίως, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν εκατομμύρια ξένων δημιουργών. 
 
Προσβλέποντας στη συνεργασία με το Υπουργείο σας και στη γνωριμία με την ομάδα σας. 

Στην ίδια κατηγορία