Διαγωνισμός για τον νέο Γενικό Διευθυντή της ΕΡΑ

Διαγωνισμός για τον νέο Γενικό Διευθυντή της ΕΡΑ
Ακολουθήστε μας στο Google news

Μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή 1η Ιουνίου οι υποψηφιότητες.

27 Μαΐου 2018

Οι όποιοι ενδιαφερόμενοι για τη θέση, σύμφωνα με την προκήρυξη, θα πρέπει να είναι «τακτικοί υπάλληλοι της ΕΡΤ Α.Ε. που ανήκουν στις κατηγορίες Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης, Υποδιεύθυνσης ή έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία πλέον των 15 ετών».

Οι αρμοδιότητές του θα είναι:

- Η ευθύνη παραγωγής και εκμετάλλευσης προγραμμάτων ηχητικού περιεχομένου, και ειδικότερα ενημερωτικών μουσικών, ψυχαγωγικών και επιμορφωτικών, για όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΑ (εθνικής, περιφερειακής, τοπικής και διεθνούς εμβέλειας).

- Η μέριμνα για την αξιοποίηση με κάθε τρόπο και μορφή, προγραμμάτων μουσικού ή ηχητικού γενικότερα περιεχομένου και της διάδοσης και προβολής του έργου των Μουσικών Συνόλων της ΕΡΤ Α.Ε. στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

- Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν διοικητικές ικανότητες, ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας, στρατηγική σκέψη, δυνατότητα διαχείρισης κρίσεων.

- Η ευθύνη των εισηγήσεων για την τηλεοπτική προβολή των ραδιοφωνικών προγραμμάτων.

Μέχρι σήμερα την ιδιότητα του γενικού διευθυντή των ραδιοφώνων της ΕΡΤ κατέχει εμμέσως, ως εξειδικευμένος αντιπρόεδρος ο Γιώργος Θαλασσινός.