Εναντίον της κυβερνητικής λύσης για την ΑΕΠΙ

Εναντίον της κυβερνητικής λύσης για την ΑΕΠΙ
Ακολουθήστε μας στο Google news

Στην κοινή συνέλευση των σωματείων δημιουργών ΜΕΤΡΟΝ-ΣΩΜΣΕ αποφασίστηκε να μη στηριχθεί η παρέμβαση της πολιτείας στο χώρο των πνευματικών δικαιωμάτων.

12 Ιουνίου 2018

Τη θεωρούν, όπως λένε, «προβληματική και αντιευρωπαϊκή». Και συνεχίζουν: «Δεν συζητάμε τη λύση του ενδιάμεσου κρατικού φορέα καθώς την θεωρούμε επικίνδυνη για τα συμφέροντα των δημιουργών και πρακτικά ξεπερασμένη από τα γεγονότα εφόσον υπάρχει εναλλακτικός φορέας εν λειτουργία και το εγχείρημα δεν στηρίζεται από την CISAC και τους διεθνείς εκδότες»

Αντιθέτως στηρίζουν «την απόφαση της CISAC για το μετασχηματισμό της Αυτοδιαχείρισης (AUTODIA) σε ένα σύγχρονο αυτοδιαχειριζόμενο οργανισμό σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Θέλουμε όμως να υπάρξουν οι απαραίτητες διασφαλίσεις ότι αυτό θα συμβεί σωστά και θεωρούμε βασική προϋπόθεση για τις όποιες περαιτέρω ενέργειές μας την απόλυτη διαφάνεια κατά τη διαδικασία και την ενεργή εκπροσώπησή μας στην διαμόρφωση της επόμενης ημέρας με στόχο πάντα την προστασία των συμφερόντων του ελληνικού τραγουδιού μέσα στον οργανισμό».

Πέραν των μελών των ΜΕΤΡΟΝ-ΣΩΜΣΕ, στη συνέλευση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της Αυτοδιαχείρισης, εκπρόσωποι του σωματείου εργαζομένων της ΑΕΠΙ κι εκπρόσωποι των υπαλλήλων του νομικού τμήματος της ΑΕΠΙ. Στην ανακοίνωση εκφράζουν τη συμπαράστασή τους στους εργαζόμενους της ΑΕΠΙ και στο νομικό τμήμα της εταιρείας.