Το αυτοκίνητο του Λαού

Το αυτοκίνητο του Λαού

Παρακαλούμε τον Οδηγητή του υπ΄αριθμόν ΚΝΕ 088 αυτοκινήτου να το μετακινήσει...

...καθώς  εμποδίζει την οικοδόμηση μιας λαϊκής συμμαχίας ενάντια στα μονοπώλια. Ευχαριστώ.