Στήλες - Δημήτρης Κανελλόπουλος

Τρεις μήνες κοσκινίζουν τον Γενικό Διευθυντή της ΕΡΑ

28 Αυγούστου 2018

Ηταν 25 Μαΐου όταν προκηρύχθηκε από την ΕΡΤ η θέση του Γενικού Διευθυντή Ραδιοφωνίας.

Του Δημήτρη Κανελλόπουλου

Εδιναν δε περιθώριο για την υποβολή των υποψηφιοτήτων ως και την 1η Ιουνίου. Δικαίωμα υποβολής είχαν οι τακτικοί υπάλληλοι της ΕΡΤ που ανήκουν στις κατηγορίες Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης, Υποδιεύθυνσης ή έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία πλέον των 15 ετών. Ωστόσο, θα μπορούσε η διοίκηση, αν ήθελε, να απευθυνθεί μετά και στην αγορά έξω.

Κατατέθηκαν μάλιστα κάποιες υποψηφιότητες. Αλλά δεν προχώρησε τίποτε. Τρεις μήνες μετά και ακόμα δεν έχει γίνει το παραμικρό. Τα μέλη του ΔΣ τρώγονται μεταξύ τους και δεν μπορούν να αποφασίσουν για κάποιο πρόσωπο. Είναι φαιδρό, έτσι; Και κωμικοτραγικικό...  

Στην ίδια κατηγορία