Δίνει χρήματα στις εφημερίδες αλλά δεν μπορούν να τα πάρουν

Δίνει χρήματα στις εφημερίδες αλλά δεν μπορούν να τα πάρουν
Ακολουθήστε μας στο Google news

Βγήκε επιτέλους προχθές το ΦΕΚ με τα μέτρα ενίσχυσης του Τύπου αλλά οι περισσότεροι εκδότες διαμαρτύρονται γιατί δεν μπορούν να εισαχθούν στη ρύθμιση.

20 Ιουνίου 2019

«Η διάταξη, όπως έχει διατυπωθεί και με τους όρους και προϋποθέσεις ένταξης που περιλαμβάνει, δεν μπορεί να τύχει εφαρμογής» ανακοινώνει η ΕΙΗΕΑ, η ένωση των Εκδοτών (δεν συμμετέχουν όλες οι εφημερίδες), μια και τα μέλη της έχουν ζητήματα με τα προαπαιτούμενα κριτήρια.

Αντέδρασαν επίσης ο Νίκος Χατζηνικολάου στο Twitter αλλά και ο Γιάννης Φιλιππάκης στη Δημοκρατία.

Ας δούμε συνοπτικά τους βασικότερους όρους και προϋποθέσεις που θέτει το ΦΕΚ για αυτά τα 6 εκατ, ευρώ που μοιράζονται (θα μοιραστούν) στις εφημερίδες με βάση, ως επί το πλείστον, τον αριθμό εργαζομένων πλήρους απασχόλησης που διαθέτει η καθεμία από αυτές.

1. Να έχουν κάνει έναρξη οι εκδοτικές επιχειρήσεις τουλάχιστον 2 χρόνια πριν την αίτηση.
2. Να είναι πολιτικές, αθλητικές, πολιτιστικές και οικονομικές εφημερίδες.
3. Να μην είναι εφημερίδες αγγελιών ή διαφημίσεων (μέχρι ποσοστό 30% της ύλης τους).
4. Ο ιδιοκτήτης, ο εκδότης και ο διευθυντής της εφημερίδας να μην έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κακούργημα.
5. Να μην είναι free press.
6. Να έχουν φορολογική ενημερότητα.
7. Να έχουν ασφαλιστική ενημερότητα.
8. Να μην χρωστούν δεδουλευμένα στους εργαζόμενους.
9. Η η ύλη τους να μην θίγει το σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, να μην εισάγει η προάγει διακρίσεις βάσει φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, εθνικότητας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού.

Ολα είναι ξεκάθαρα εκτός από το τελευταίο που μπορεί να έχει πολλές και διαφορετικές αναγνώσεις. Τα δύσκολα για τις εκδοτικές επιχειρήσεις είναι, όπως καταλαβαίνετε, το 6, το 7 και το 8. Πολλοί χρωστούν σε εφορία, ταμεία και εργαζόμενους.

Η ενίσχυση δυστυχώς είναι μόνο για ένα χρόνο και όχι για τέσσερα όπως έλεγαν στην αρχή (κι έγινε για τις εφημερίδες της περιφέρειας) ενώ κάθε εκδοτικό συγκρότημα μπορεί να πάρει μέχρι 200 χιλιάδες ευρώ. Πράγμα που σημαίνει ότι πολλά χρήματα θα παραμείνουν αδιάθετα. 

Η ρύρθμιση είναι καλή, αλλά με παραλείψεις. Και πολύ φοβική. Θα έπρεπε να περιείχε περισσότερες παροχές προς τον Τύπο, όπως έγινε π.χ. στη Γαλλία.