Πώς να μην ακυρωθεί ο διαγωνισμός για το barcode στης εφημερίδες;

Πώς να μην ακυρωθεί ο διαγωνισμός για το barcode στης εφημερίδες;
Ακολουθήστε μας στο Google news

Το Ελεγκτικό Συνέδριο ακύρωσε το διαγωνισμό για το Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Κυκλοφορίας Εντύπων.

14 Ιουλίου 2019

Η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Στ΄ Τμήμα, Πράξη 185/2019 της 05.07.2019), όπως γράφει η Καθημερινή, ακυρώνει την υπογραφή της σύμβασης επειδή οι όροι της διακήρυξης του σχετικού διαγωνισμού είναι φωτογραφικοί.

Ηταν κατά «των θεμελιωδών αρχών του κοινοτικού δικαίου των δημοσίων συμβάσεων, ιδίως δε της αναλογικότητας, της ίσης μεταχείρισης και της προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού, με περαιτέρω συνέπεια, τον περιορισμό του κύκλου των δυνητικών υποψηφίων προμηθευτών...».

Ηταν ένας διαγωνισμός-μαντάρα από το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής που κέρδισε η ένωση εταιρειών «ΟΤΕ Α.Ε. - Singular Logic Α.Ε.», η μόνη άλλωστε που μπορούσε να ακολουθήσει τις περίεργες προδιαγραφές που έβαζε η προκήρυξη. Τρεις ενδιαφερόμενες εταιρείες (I Know How, Netlink και Onex) είχαν προειδοποιήσει ότι οι προδιαγραφές των barcode scanners των εντύπων «πληρούνται από έναν και μόνον προμηθευτή». Γι’ αυτό στον διαγωνισμό υπήρξε μόνον μία προσφορά, των ΟΤΕ - Singular.

Η πρόθεση ήταν καλή, αρχικά τουλάχιστον, η εκτέλεση όμως για τα μπάζα. Και ύποπτη έτσι όπως πήγε να γίνει. 

Γενικώς στα θέματα του έντυπου Τύπου η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τα θαλάσσωσε εντελώς. Ούτε το απλό barcode δεν πέρασαν...