Δημήτρης Παπαδημητρίου, το απόλυτο αφεντικό της (μουσικής) ΕΡΑ

Δημήτρης Παπαδημητρίου, το απόλυτο αφεντικό της (μουσικής) ΕΡΑ
Ακολουθήστε μας στο Google news

Το ΔΣ της ΕΡΤ ανέθεσε στον Δημήτρη Παπαδημητρίου το συντονισμό των προγραμμάτων ραδιοφωνίας (με εξαίρεση εκείνων που έχουν αμιγώς ενημερωτικό χαρακτήρα) και των Μουσικών Συνόλων.

18 Οκτωβρίου 2019

Επίσης ο Δημήτρης αναλαμβάνει την «εξειδίκευση και την εφαρμογή των βασικών αρχών και της συνολικής στρατηγικής της ΕΡΤ ΑΕ στον χώρο της ραδιοφωνίας και των τεχνών, το σχεδιασμό της παραγωγής, την επιλογή, τον προγραμματισμό, τον έλεγχο της παραγωγής και της μετάδοσης των ραδιοφωνικών αυτών προγραμμάτων».

Θα μπορεί να «εκδίδει αποφάσεις υλοποίησης συναυλιών και επίβλεψης των λειτουργικών εξόδων των Μουσικών Συνόλων, υλοποίησης εσωτερικών ραδιοφωνικών παραγωγών, ανάθεσης μικτών και εξωτερικών ραδιοφωνικών παραγωγών και συμπαραγωγών».

Εξουσιοδοτείται επιπλέον «για την προμήθεια ραδιοφωνικού περιεχομένου με παραχώρηση άδειας χρήσης, καθώς και να συνάπτει για λογαριασμό της εταιρίας τις σχετικές συμβάσεις αξίας έως 20.000 ευρώ».

Και κάτι ακόμα, καινούργιο, που αφορά μία υπό δημιουργία Σχολή Ραδιοφωνίας της ΕΡΤ και την οποία αναλαμβάνει επίσης ο Δημήτρης Παπαδημητρίου έχοντας την εποπτεία των διαδικασιών για την ίδρυση, στελέχωση και λειτουργία της. Αλλο ετούτο πάλι...