Μοναδική μέτοχος, πλέον, η Motor Oil στον Alpha

Μοναδική μέτοχος, πλέον, η Motor Oil στον Alpha
Ακολουθήστε μας στο Google news

Η οικογένεια Βαρδινογιάννη έγινε κάτοχος όλων των μετοχών του καναλιού και των ραδιοσταθμών του.

02 Δεκεμβρίου 2019

Με σχετική ανακοίνωσή της η Motor Oil δήλωσε ότι μέσω της θυγατρικής της «Mediamax Holdings Limited» εξαγόρασε όλα τα μερίδια που είχε διατηρήσει η «Alpha Media Group Limited» της Μαρίας Κοντομηνά στον όμιλο Alpha. Συγκεκριμένα, ποσοστό 24,95% στον τηλεοπτικό Alpha και 49,9% στην «Nevine Holdings Limited» που ελέγχει το 50,1% του καναλιού, το 99,95% του Alpha 98.9 και το 100% του Alpha 96.5 Θεσσαλονίκης.

Το τίμημα ορίστηκε στα 4.450.000 ευρώ, με βάση το «deal» του περσινού Οκτωβρίου, το οποίο θα καταβληθεί τμηματικά σε διάστημα 12 μηνών, μετά την έγκριση από τα αρμόδια όργανα (Επιτροπή Ανταγωνισμού, ΕΣΡ). Αναλυτικά η ανακοίνωση της Motor Oil στο Χρηματιστήριο:

Η Motor Oil ανακοινώνει ότι στις 29 Νοεμβρίου 2019 η κατά 100% θυγατρική της εταιρεία Mediamax Holdings Limited (*) με έδρα στην Κύπρο κατόπιν πλήρωσης σχετικής συμβατικής αίρεσης της από 30.10.2018 αρχικής συμφωνίας προέβη:

- στην απόκτηση του 24,95% των μετοχών εκδόσεως Alpha Δορυφορική Τηλεόραση κυριότητος της Κυπριακής εταιρείας Alpha Media Group Limited (Πωλητής)

- στην απόκτηση 998 ονομαστικών μετοχών (επί συνόλου 2.000) εκδόσεως Nevine Holdings Limited (**) κυριότητος της Alpha Media Group Limited (Πωλητής)

Το συνολικό συμφωνηθέν τίμημα, δυνάμει και σε εκτέλεση της από 30.10.2018 συμφωνίας μετόχων, ανέρχεται σε Ευρώ 4.450.000 η δε καταβολή του θα πραγματοποιηθεί τμηματικά εντός διαστήματος 12 μηνών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης των συναλλαγών.

Διευκρινίζεται ότι, μετά την υλοποίηση της παραπάνω συμφωνίας, η Mediamax Holdings Limited θα καταστεί μοναδικός μέτοχος της ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. με άμεση συμμετοχή 49,90% και έμμεση συμμετοχή (μέσω της Nevine Holdings Limited) 50,10%. Επιπρόσθετα, μέσω της Nevine Holdings Limited, η Mediamax Holdings Limited θα συμμετέχει με 99,95% στο μετοχικό κεφάλαιο της ALPHA ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ Α.Ε. και με 100% στο μετοχικό κεφάλαιο της ALPHA ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε.

Η ολοκλήρωση των ως άνω συναλλαγών εξαρτάται από τη λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων σύμφωνα με την διέπουσα νομοθεσία.

(*) Κατέχει το 24,95% των μετοχών εκδόσεως ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.

(**) Κατέχει το 50,10% των μετοχών εκδόσεως ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε., το 99,95% των μετοχών εκδόσεως ALPHA ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ Α.Ε. και το 100% των μετοχών εκδόσεως ALPHA ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε. Μοναδικοί μέτοχοι της Nevine Holdings Limited είναι η Mediamax Holdings Limited και η ALPHA MEDIA GROUP LIMITED κάτοχοι αντιστοίχως 1.002 και 998 μετοχών εκδόσεως Nevine Holdings Limited".