Σε περιπέτειες ο Over 104.9, απορρίφθηκε η αίτησή του για ΒΝΛ

Σε περιπέτειες ο Over 104.9, απορρίφθηκε η αίτησή του για ΒΝΛ

Δυσκολεύουν τα πράγματα για τον νεοσύστατο αθλητικό ραδιοσταθμό.

Το ΕΣΡ δεν έκανε δεκτή ούτε την νέα «αίτηση θεραπείας» του πρώην Στυλ FM, που πλέον εκπέμπει ως Over 104.9, προκειμένου να του χορηγηθεί Βεβαίωση Νόμιμης Λειτουργίας. Σύμφωνα με την απόφαση που πάρθηκε κατά πλειοψηφία, δεν προέκυψαν νέα στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ο ραδιοσταθμός πληροί τις προϋποθέσεις για να εκπέμπει νόμιμα, εστιάζοντας στο ότι ο Στυλ FM έπαυσε να εκπέμπει από την κανονική του συχνότητα, τους 105.5, και μετακινήθηκε σε άλλες.

Ένα, όμως, από τα μέλη του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου ψήφισε υπέρ της αίτησης του Over 104.9. Στο σκεπτικό του ανέφερε μεταξύ αλλων ότι «κατά την ορθή ερμηνεία της ως άνω διατάξεως (άρθρο 12, παρ. 29, ν. 3310/2005), είναι ανεκτή η μετατόπιση σε άλλη συχνότητα από εκείνη που χρησιμοποιούνταν την 31.12.2004, εφόσον η μετατόπιση αυτή είναι επιβεβλημένη για τη διασφάλιση λειτουργίας άλλων νομίμως λειτουργούντων σταθμών είτε του Νομού Αττικής, είτε παραπλήσιων νομών».

Επιπλέον έκανε αναφορά στον ρόλο που έπαιξαν ο 105.5 Στο Κόκκινο και το Θέμα 104.6 στην αλλαγή συχνοτήτων του τότε Στυλ FM, λέγοντας ότι «ο σταθμός του αιτούντος εξέπεμπε αποδεδειγμένα στις 31.12.2004 από τη συχνότητα 105,5, άλλως δεν μπορεί να εξηγηθεί λογικώς το γεγονός ότι εκπρόσωποι του κομματικού ραδιοφωνικού σταθμού «Στο Κόκκινο» βεβαίωσαν ενώπιον του Συμβουλίου ότι ήλθαν σε επικοινωνία με τον αιτούντα για την μετατόπιση του «Στυλ FM» σε άλλη συχνότητα, λίγο πριν από την έναρξη λειτουργίας του σταθμού τους. Κατά συνέπεια, η χρήση μετά το 2008 (έναρξη λειτουργίας του ρ/σ «Στο Κόκκινο») διαδοχικά των συχνοτήτων 105, 104,8 και 104,9 δικαιολογείται από το ότι ο αιτών ιδιοκτήτης ρ/σ ήταν υποχρεωμένος αφενός μεν να παραχωρήσει τη συχνότητα που χρησιμοποιούσε σε σταθμό η λειτουργία του οποίου επετράπη δυνάμει ρητής διατάξεως νόμου, αφετέρου δε να χρησιμοποιεί προσωρινά μια παραπλήσια συχνότητα που δεν θα δημιουργούσε παρεμβολές σε άλλα δίκτυα (π.χ. η λειτουργία του σταθμού στη σημερινή του συχνότητα 104,9 ήταν επιβεβλημένη μετά την χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας στον σταθμό που κατείχε τη συχνότητα 104,6 και μετέπειτα μετονομάστηκε σε «Θέμα 104,6», προκειμένου να τηρείται ο λόγος προστασίας των 300 χιλιοκύκλων μεταξύ των δύο σταθμών». Τέλος σημείωσε ότι το εγχείρημα του Over 104.9 «που διακρίνεται για την πρωτοτυπία του υπό το σχήμα έμπειρων αθλητικογράφων» είναι ένας παραπάνω λόγος για να αδειοδοτηθεί ο ραδιοσταθμός.

Μετά από αυτή την απόφαση το καθεστώς λειτουργίας του αθλητικού ραδιοσταθμού δυσκολεύει, ειδικά στα FM. Στο εξής, σε περίπτωση που η ΕΕΤΤ -η οποία ελέγχει και τις ραδιοσυχνότητες- διαπιστώσει σε κάποιο σκανάρισμά της ότι ο Over εκπέμπει σε μη αδειοδοτημένο δίαυλο, θα έχει το δικαίωμα να τον κλείσει και να κατασχέσει τα μηχανήματά του, γεγονός το οποίο θα έχει φυσικά συνέπειες στην ακροαματικότητά του και την λειτουργία του γενικά.

Πλέον, για να συνεχίσει να εκπέμπει στα FM ο Over 104.9 θα πρέπει ή να «κυνηγήσει» την αδειοδότησή του μέχρι το Συμβούλιο της Επικρατείας, από το οποίο μέχρι στιγμής έχουν δικαιωθεί και τώρα εκπέμπουν νόμιμα ο Χριστιανισμός 104.3 και ο Atlantis 105.2, ή να «μετακομίσει» σε κάποια αδειοδοτημένη συχνότητα.