Μη νόμιμη η μετοχική σύνθεση του Ελλάδα 94.3

Μη νόμιμη η μετοχική σύνθεση του Ελλάδα 94.3
Ακολουθήστε μας στο Google news

«Αποκατάσταση της νομιμότητας» μέχρι το τέλος Μαϊου ζητά το ΕΣΡ. Είμαστε ήδη οκ λένε από το σταθμό.

18 Φεβρουαρίου 2021

Δεν εγκρίθηκε από το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο η μεταβίβαση της πλειοψηφίας των μετοχών του αυτοδιαχειριζόμενου σταθμού στον Δήμο Τσαπαλιάρη και την Ελένη Μίγκου, η οποία έγινε το 2019. Τα μέλη του διαπίστωσαν πως στον Ελλάδα 94.3 «μειώθηκε ο αριθμός των εργαζόμενων-εταίρων περισσότερο από το ήμισυ των αρχικώς εργαζόμενων, μεταβιβάστηκε και περιήλθε σε μη αρχικώς εργαζόμενους η πλειοψηφία των εταιρικών μεριδίων του λειτουργούντος τον ραδιοφωνικό σταθμό φορέως και ανατέθηκε η λειτουργία του σταθμού σε πρόσωπο που δεν περιλαμβάνεται στους αρχικώς εργαζόμενους».

Απευθυνθήκαμε στο ραδιοσταθμό και μας απάντησαν πως είναι από το 2020 εντάξει στις υποχρεώσεις τους κάνοντας τις απαιτούμενες αλλαγές και αυτή η απόφαση του ΕΣΡ αφορά προγενέστερη περίοδο.  

Σύμφωνα με την απόφαση τα προαναφερθέντα πρόσωπα κατέλαβαν τα 2/3 των μετοχών της «Ράδιο Αττικής Πρώτο Πλάνο Ι.Κ.Ε.», που λειτουργεί τον Ελλάδα 94.3 και συστάθηκε από τους εργαζομένους του πρώην Ξένιου, με την Ελένη Μίγκου να είναι (ήταν, καθώς άλλαξε εκ νέου το καταστατικό της εταιρείας) στον ρόλο της διαχειρίστριας. Το ΕΣΡ ζήτησε από τους νυν μεγαλομετόχους του σταθμού να «αποκαταστήσουν τη νομιμότητα» και να συμμορφωθούν με το νομικό πλαίσιο για τα αυτοδιαχειριζόμενα ραδιόφωνα, μέχρι τις 31 Μαϊου

«Όπως συνάγεται από τη συνολική οικονομία της διάταξης, σκοπός του νομοθέτη ήταν να διασφαλιστεί η λειτουργία του σταθμού από τους εργαζομένους, ενόψει της οικονομικής αδυναμίας του προηγούμενου φορέα, όχι όμως και να παραχωρηθεί σ’ αυτούς δυνατότητα εκποίησης προς τρίτους του δικαιώματος να χρησιμοποιούν συγκεκριμένη ραδιοφωνική συχνότητα (που αποτελεί δημόσιο και σπάνιο αγαθό). Για το λόγο αυτό τέθηκαν συγκεκριμένοι όροι για την ανάληψη της σχετικής ευθύνης από τους εργαζομένους, η δε τήρηση των όρων αυτών ελέγχεται από το ΕΣΡ, τόσο κατά την διατύπωση της σχετικής πρότασης προς τον αρμόδιο υπουργό, όσο και μεταγενέστερα. Δεν τέθηκε ωστόσο κάποια διάταξη που να καθιστά ρητώς τη διατήρηση του αρχικού αριθμού των εργαζομένων ή κάποιον άλλο ελάχιστο αριθμό εργαζομένων όρο διατηρήσεως της άδειας του σταθμού από το νέο φορέα. Αυτονοήτως, όμως, η δυνατότητα μεταβολών του ιδιοκτησιακού καθεστώτος δεν είναι επιτρεπτό να εξικνείται σε μείωση πέραν του ημίσεως (50%) είτε του αριθμού των αρχικών εργαζομένων-εταίρων (μεριδιούχων), είτε των εταιρικών μεριδίων που ανήκουν σ’ αυτούς, αφού μια τέτοια μεταβολή θα συνεπαγόταν μεταβίβαση του σταθμού σε τρίτους και απώλεια του ελέγχου αυτού από τους εργαζόμενους», σημειώνει το ΕΣΡ στο αιτιολογικό του.

Πρόκειται για απόφαση που επηρεάζει εμμέσως και τα υπόλοιπα ραδιόφωνα που λειτουργούν υπό αυτό το καθεστώς. Τον Best 92.6 που συνεργάζεται με τις Αττικές Εκδόσεις, τον Athens Voice 102.5 που συνεργάζεται με την free press εφημερίδα και τον κλειστό Flash 96.