Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Τ.Ε.Ρ.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Τ.Ε.Ρ.
Ακολουθήστε μας στο Google news

Των Τεχνικών του ραδιοφώνου, του πιο δραστήριου σωματείου.

30 Νοεμβρίου 2022

Μετά την πρώτη του συνεδρίαση, στις 29/11/2022, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας για τα επόμενα τρία (3) έτη και μέχρι τη 29η Νοεμβρίου 2025 διαμορφώνεται και συγκροτείται σε σώμα ως εξής:

Μαυράκης Παναγιώτης: ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Κολλύβας Ιωάννης: ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γεωργέα Μαρία: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Λυκούρης Νικόλαος: ΤΑΜΙΑΣ
Χωριανόπουλος Γεώργιος: Β΄ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων)
Τσακανίκας Γεώργιος: Γ΄ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (Υπεύθυνος οργανωτικού)
Εμμανουηλίδης Κωνσταντίνος: Δ΄ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (Υπεύθυνος Κινητοποιήσεων)