Το Αρχείο της ΕΡΤ διοργανώνει διημερίδα για τα European Data Spaces στην Αθήνα

Το Αρχείο της ΕΡΤ διοργανώνει διημερίδα για τα European Data Spaces στην Αθήνα
Ακολουθήστε μας στο Google news

«Μεταδεδομένα: ο ευρωπαϊκός δρόμος για την ψηφιακή δεκαετία».

27 Νοεμβρίου 2023

Το ετήσιο συμπόσιο του EUscreen Foundation θα φιλοξενηθεί για πρώτη φορά, από το Αρχείο της ΕΡΤ, στην Αθήνα και θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου από 13:00 - 17:00 και την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου από 10:30 - 13:30 στο Studio B του Ραδιομεγάρου της ΕΡΤ.

Το EUscreen είναι ένα διεθνές δίκτυο ευρωπαϊκών ραδιοτηλεοπτικών φορέων, οπτικοακουστικών αρχείων, μελετητών των μέσων ενημέρωσης και επαγγελματιών.

Το 2020, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε την ευρωπαϊκή στρατηγική για τα μεταδεδομένα, με στόχο τη δημιουργία μιας ενιαίας αντίληψης στη διαχείριση τους. Η στρατηγική αυτή έχει ως στόχο να δημιουργήσει κοινούς ευρωπαϊκούς χώρους δεδομένων με απώτερο σκοπό τη δημιουργία ενός ενιαίου, διαλειτουργικού ευρωπαϊκού χώρου μεταδεδομένων

Η ανάπτυξη χώρων μεταδεδομένων σε στρατηγικούς τομείς θα συμβάλει στην επιτάχυνση των στόχων του ψηφιακού μετασχηματισμού που ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και περιλαμβάνεται στην «Ψηφιακή πυξίδα 2030: «ο ευρωπαϊκός δρόμος για την ψηφιακή δεκαετία».

Η φετινή εκδήλωση θα επικεντρωθεί στους Ευρωπαϊκούς Χώρους Μεταδεδομένων (European Data Spaces) που στοχεύουν στην διευκόλυνση της ανταλλαγής και της αύξησης της ροής δεδομένων από διαφορετικές πηγές ('data islands') σε όλη την Ευρώπη, μέσω της ενίσχυσης για τη δημιουργία υποδομών και πολιτικών, σε ευθυγράμμιση με την Ευρωπαϊκή στρατηγική για τη διαχειρισή τους στο ο/α πεδίο.