ΟΙ ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΙ ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ακολουθήστε μας στο Google news

Του τελευταίου τριμήνου

08 Αυγούστου 2011Οι ακροαματικότητες του τελευταίου τριμήνου (03/05 - 31/07/2011) στη Θεσσαλονίκη

ΡΑΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ     10,8% (10,6%)
PLUS RADIO                    9,1% (8,3%)
ΚΟΣΜΟΡΑΔΙΟ                  8,5% (7,8%)
STAR FM                          8,2% (7,4%)
ZOO                                 7,9% (6,2%)
METROPOLIS                   7,6% (8,6%)
ΕΡΩΤΙΚΟΣ                        6,8% (7,3%)
HEART FM                        6,3% (6,4%)
ΛΑΪΚΟΣ                            6,3% (5,1%)
REPUBLIC                        5,8% (4,8%)

1055 ROCK                       5,5% (4,8%)
LIBERO                             5,5% (5,7%)
IMAGINE                           5,4% (6,2%)
ΡΑΔΙΟ 1                            5,1% (5,1%)
ΑΡΗΣ FM                          5% (5,9%)
RAINBOW                         4,9% (4,4%)
REAL FM                          4,9% (4,2%)
ΟΛΑ FM                            4,7% (4,1%)
RSO                                  4,6% (4,3%)
ΟΑΣΙΣ                               3,6% (3,5%)

ΑΝΤΕΝΝΑ                         3,5% (2,9%)
SPORT 103                       3,2% (3,9%)
ΡΥΘΜΟΣ                          3% (2,9%)
VELVET                            2,8% (3,4%)
ΔΕΥΤΕΡΟ                         2,5% (2,5%)
ΕΡΑΣΠΟΡ                         2,5% (2,7%)
ΠΑΛΜΟΣ                           2,4% (1,4%)
RADIO DEEJAY                 2,2% (2,4%)
9.58 FM                             2,2% (1,6%)
102 FM                              2,1% (1,9%)

FM 100                              1,8% (1,8%)
NET FM                             1,7% (1,4%)
SUNSHINE                        1,6% (1,3%)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ                 1,5% (1%)
ΤΡΙΤΟ                                1,1% (1,2%)

ΑΛΛΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ               16,1% (15,8%)
Δ.Θ. ΣΤΑΘΜΟ                   12,5% (13,1%)