Εξωφρενικό: δεν θα πληρωθούν πνευματικά δικαιώματα συνθέτες και στιχουργοί

Εξωφρενικό: δεν θα πληρωθούν πνευματικά δικαιώματα συνθέτες και στιχουργοί
Ακολουθήστε μας στο Google news

Η Επίτροπος που μπήκε στην ΑΕΠΙ τους ανακοίνωσε, μετά λύπης της, πως τα χρήματα που υπάρχουν στο ταμείο της αμαρτωλής ΑΕ δεν επαρκούν για τη διανομή του Ιουνίου, οπότε χρήματα γιοκ. 

04 Ιουλίου 2017update: Η ΑΕΠΙ λέει τώρα πως θα πληρώσει η ίδια τα χρήματα για τα Πνευματικά δικαιώματα! 

Τζάμπα τα μεγάλα λόγια που έλεγαν από το υπουργείο Πολιτισμού πως όχι μόνο θα πληρωθούν κανονικά οι Δημιουργοί τα δικαιώματά τους, αλλά τα ποσά θα είναι και μεγαλύτερα, θα φτάνουν εκείνα του Ιουνίου του 2014 (τα πνευματικά δικαιώματα πληρώνονται ανά εξάμηνο). Πομφόλυγες. Σύμφωνα με την Επίτροπο, «η τρέχουσα οικονομική θέση της ΑΕΠΙ δεν επαρκεί για να καλύψει τη διανομή του Ιουνίου 2017. Τα εισπραχθέντα προς διανομή ποσά από 1/7/2016 έως και 30/4/2017 (σ.σ. χρήματα 10 μηνών) δεν ευρέθησαν όπως θα έπρεπε ως υπόλοιπα στους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρίας εκτός από ένα μέρος αυτών». Κάποιος τα άρπαξε! Οπότε προς το παρόν δεν θα έχουμε πληρωμές. 

Η Επίτροπος λέει πως δεν φέρει ευθύνη η ίδια αλλά η διοίκηση της ΑΕΠΙ, οι Ξανθόπουλοι δηλαδή, λες και το θέμα είναι ποιος φταίει τώρα και ποιος όχι. Σημειώνει δε, η επίτροπος, πως ζήτησε από τη διοίκηση της ΑΕΠΙ να καλύψει τα ποσά που λείπουν. Δηλαδή, μέχρι τότε οι Δημιουργοί θα περιμένουν τα χρήματά τους; Και αν δεν τα καλύψει ποτέ η ΑΕΠΙ; Μην ξεχνάτε πως πολλοί συνθέτες και στιχουργοί βιοπορίζονται από αυτά, τα λιγοστά έστω, χρήματα. Ζούμε πρωτοφανή πράγματα... 

Ακολουθεί ολόκληρη η επιστολή που έστειλε η Επίτροπος Μαρία Βλάχου στο σωματείο «ΑΣΜΑ 450+». Σύμφωνα μάλιστα με το ΔΣ του «ΑΣΜΑ 450+», «η επιστολή δεν παρέχει τις αναλυτικές πληροφορίες που ζητήσαμε. Τις αναμένουμε εντός της προθεσμίας των 24 ωρών που θέσαμε»

 
Συναισθανόμενοι την ανησυχία σας, καθώς παρήλθε άπρακτη η 30ή Ιουνίου 2017, προβλεπόμενη συμβατικά ημερομηνία προς διανομή των δικαιωμάτων του Β' εξαμήνου 2016, τα οποία η ΑΕΠΙ Α.Ε. έχει εισπράξει για λογαριασμό σας, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:
1. Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη μας από τους αρμόδιους για τη διανομή υπαλλήλους της εταιρείας, χωρίς όμως αυτά να έχουν επικυρωθεί επίσημα από τη διοίκηση της ΑΕΠΙ Α.Ε., ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για τον προσδιορισμό του ποσού που αντιστοιχεί σε κάθε δικαιούχο - μέλος της ΑΕΠΙ Α.Ε. (ΔΙΑΝΟΜΗ). Η ολοκλήρωση της διαδικασίας της διανομής δεν ήταν αυτονόητη διότι ξεκίνησε καθυστερημένα και καθημερινά ανέκυπταν προβλήματα και εμπόδια που οφείλονταν αποκλειστικά σε πράξεις ή παραλείψεις της διοίκησης της ΑΕΠΙ Α.Ε.
2. Από τα στοιχεία που έχουν τεθεί υπόψη μας η τρέχουσα οικονομική θέση της ΑΕΠΙ Α.Ε. δεν επαρκεί για να καλύψει τη διανομή του Ιουνίου 2017. Τα εισπραχθέντα προς διανομή ποσά από 1-7-2016 έως 30-4-2017, αφαιρούμενης της νόμιμης προμήθειάς της, δεν ευρέθησαν όπως θα έπρεπε ως υπόλοιπα στους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας, εκτός από ένα μέρος αυτών. Ως εκ τούτου δεν επαρκούν για την εκταμίευση του συνόλου της διανομής.
3. Οι εισπράξεις των πνευματικών δικαιωμάτων που έπρεπε να διανεμηθούν στους δικαιούχους - μέλη της ΑΕΠΙ Α.Ε. τον Ιούνιο 2017 αφορούν χρόνο προγενέστερο του διορισμού της προσωρινής επιτρόπου στην εταιρεία και η μη επάρκεια των διαθέσιμων καθιστά αποκλειστικά υπεύθυνη τη διοίκησή της.
4. Κατόπιν των ανωτέρω έχουμε προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, και προς τη Διοίκηση της ΑΕΠΙ Α.Ε. καλώντας την να ανταποκριθεί στις συμβατικές της υποχρεώσεις προς τους δικαιούχους - μέλη της και να καλύψει με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο το υφιστάμενο οικονομικό έλλειμμα, διότι με τη δική της εν γένει οικονομική διαχείριση οδήγησε στο αποτέλεσμα να μη δύναται να αποδώσει στο σύνολό τους τα εισπραχθέντα δικαιώματα στους δικαιούχους - μέλη της.
Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΕΠΙ Α.Ε.
ΜΑΡΙΑ ΒΛΑΧΟΥ