Shots

Στο ΣτΕ η «Αυτοδιαχείριση» κατά της «IP Hub»

25 Ιανουαρίου 2020

Την ίδια στιγμή που οι δημιουργοί έχουν στραφεί εναντίον της Υπουργού Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη, μια ακόμη διαμάχη βρίσκεται σε εξέλιξη στον χώρο των πνευματικών δικαιωμάτων.

Την πρώτη αίτηση ακυρώσεως, κατά της απόφασης που έδωσε το «πράσινο φως» στην «IP Hub» για να δραστηριοποιηθεί ως ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης, κατέθεσε στο Συμβούλιο της Επικρατείας η «Αυτοδιαχείριση». Ο αστικός συνεταιρισμός κατηγορεί την νεοσύστατη εταιρεία πως έστειλε ελλιπή φάκελο στον ΟΠΙ, χωρίς επαρκές σχέδιο βιωσιμότητας, και τον οργανισμό του δημοσίου για εσφαλμένη εισήγηση και άνιση μεταχείρηση μεταξύ των φορέων διαχείρισης, ζητώντας να ανακληθεί η απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού υπέρ της λειτουργίας της «IP Hub». Ιδού η ανακοίνωση της «Αυτοδιαχείρισης»:

Κατετέθη σήμερα από τον «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ – Η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ- ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» η πρώτη αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της διαπιστωτικής πράξεως υποβολής των απαιτούμενων κατά νόμο στοιχείων της «IP HUB ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ» – «IP HUB Α.Ε.» για την δραστηριοποίησή της στην ελληνική επικράτεια ως Ανεξάρτητης Οντότητας Διαχείρισης, υπό την αιγίδα του κ. Μάρη και του κ. Νανόπουλου.

Με την αίτηση ακυρώσεως προβάλλεται η παρανομίατης εκδόσεως της διαπιστωτικής αποφάσεως της Υπουργού Πολιτισμού, κατόπιν εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής του άρθρου 4 παρ. 8 του ν. 4481/2017 και ειδικότερα:

i) η έκδοση της Υπουργικής Απόφασης παρά τηνελλιπή υποβολή φακέλου στον ΟΠΙ και την παράλειψη της «IP HUB ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ» – «IP HUB Α.Ε.» να αποδείξει την βιωσιμότητα και αποτελεσματικότητά της στον τομέα της διαχείρισης μουσικών πνευματικών δικαιωμάτων.

ii) η έκδοση της ΥΑ, παρά την ελλιπώς και εσφαλμένως αιτιολογημένη εισήγηση του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

2. Επικουρικά, προβάλλεται ότι το άρθρο 4 παρ. 8 του ν. 4481/2017 είναι φωτογραφικό και συνεπάγεται τις κατωτέρω παραβάσεις συνταγματικών και ενωσιακών διατάξεων:

i) Παράβαση του άρθρου 4 παρ. 1 του Συντάγματος και ειδικότερα, άνιση μεταχείριση μεταξύ των ΟΣΔ και των ΑΟΔ.

ii) Παράβαση των άρθρων 106 παρ. 1 και 102 ΣΛΕΕ και ειδικότερα, άνιση μεταχείριση μεταξύ των ΟΣΔ και των ΑΟΔ, συνεπαγόμενη τη νόθευση της δομής της αγοράς και τη δημιουργία του κινδύνου της καταχρηστικής συμπεριφοράς της «IP HUB ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ» – «IP HUB Α.Ε.» κατά τη δραστηριοποίησή της.

iii) Παράβαση των άρθρων 5 παρ. 1 και 17 του Συντάγματος και ειδικότερα, μη αποτελεσματική προστασία της οικονομικής ελευθερίας και των περιουσιακών δικαιωμάτων των δημιουργών (συνθετών και στιχουργών).

iv) Παράβαση της Οδηγίας 2014/26/ΕΕ, η οποία προβλέπει ενιαία αντιμετώπιση των ΟΣΔ και ΑΟΔ ως προς την ανάγκη αποτελεσματικότητας και βιωσιμότητάς τους στον τομέα διαχείρισης μουσικών και πνευματικών δικαιωμάτων.

Ο Καθηγητής του Διοικητικού Δικαίου, Πάνος Λαζαράτος, δήλωσε τα εξής:

«Άγεται ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας σημαντικότατο ζήτημα που αφορά τη νομιμότητα και τη διαφάνεια της διαδικασίας εκδόσεως της διαπιστωτικής πράξεως της Υπουργού Πολιτισμού, σχετικά με την δυνάμει εκμετάλλευση δικαιωμάτων συνθετών και στιχουργών από ιδιωτική εταιρεία κερδοσκοπικού σκοπού, στην οποία οι ίδιοι οι δημιουργοί δεν μπορούν να συμμετέχουν.

Τα δικαιώματα αυτά, τα οποία έως τις 7 Ιουνίου του 2020 θα διαχειρίζεται η κρατική ΟΠΙ/ΕΥΕΔ, αφορούν περισσότερους από 14.800 Έλληνες και ξένους δημιουργούς – δικαιούχους, μεταξύ των οποίων ο Μ.Θεοδωράκης, ο Σ. Ξαρχάκος, οι κληρονόμοι του Μ. Χατζιδάκι, του Ο. Ελύτη, του Γ. Σεφέρη, του Θ. Μικρούτσικου, της Ε. Παπαγιαννοπούλου και άλλων, και τα οποία ανέρχονται σε ύψος πολλών εκατομμυρίων ευρώ.

Το ζήτημα είναι άκρως σημαντικό σε νομικό, οικονομικό και ηθικό επίπεδο.

Ελπίζουμε πως η Υπουργός και ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας θα επανεξετάσουν την νομιμότητα της διαπιστωτικής πράξεως και θα μας διευκολύνουν άμεσα και πλήρως στην χορήγηση των αναγκαίων εγγράφων και στην ανεύρεση της αληθείας».

Ο ΟΠΙ, στην εισήγησή του, υποστήριξε πως η «IP Hub» πληρούσε της προϋποθέσεις του όπως η πρόθεση δραστηριοποίησης στον δημόσιο οργανισμό, η γνωστοποίηση της διεύθυνσης, του ΑΦΜ, της έδρας, του νόμιμου εκπροσώπου, του καταλόγου δικαιούχων και έργων ή αντικειμένων προστασίας και του είδους διαχείρισής της, και η ονομαστικοποίηση όλων των μετοχών της. 

Στην ίδια κατηγορία