Shots

Οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού στον πολιτισμό

01 Απριλίου 2020

Είναι «μια εκτεταμένη δέσμη προτάσεων» όπως λέει, εντοπίζοντας και «τις δυνατές πηγές χρηματοδότησης».

Επειδή τα κόμματα ως γνωστόν είναι φλύαρα, προσπαθήσαμε να τις κωδικοποιήσουμε τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ μήπως και βγάλουμε κάποια άκρη.

Μέτρα άμεσης εφαρμογής για την στήριξη των ανθρώπων και των επιχειρήσεων του πολιτισμού.

Διασφάλιση ότι θα ενταχθούν στο προστατευτικό πλαίσιο χωρίς αποκλεισμούς όλοι οι δημιουργοί, καλλιτέχνες, τεχνικοί και λοιποί εργαζόμενοι του πολιτισμού και της δημιουργικής οικονομίας, καθώς και όλες οι επιχειρήσεις του χώρου.

o Στο πλαίσιο προστασίας πρέπει να υπαχθούν όλοι οι μισθωτοί με σχέσεις εξαρτημένης εργασίας του πολιτισμού και της δημιουργικής οικονομίας. Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να υπάρξει για τους μισθωτούς ορισμένου χρόνου που έμειναν εκτός εργασίας, καθώς οι συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και παραγωγές στις οποίες εργάζονταν ή επρόκειτο να εργαστούν διακόπηκαν ή ματαιώθηκαν (υπενθυμίζεται ότι οι διακοπές και ματαιώσεις λόγω του κορονοϊού ξεκίνησαν από το τέλος Φεβρουαρίου, ενώ η χειμερινή σεζόν εκτείνεται μέχρι τα μέσα Μαΐου). Ομοίως για τους καλλιτέχνες που ήταν σε παραγωγές που κατέβηκαν πρόωρα ή ακυρώθηκαν στις κρατικές σκηνές.
o Οι ΚΑΔ θα πρέπει να συμπεριλάβουν όλες τις επιχειρήσεις και όλα τα επαγγέλματα και τις ειδικότητες των αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών του χώρου, όπως και τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων.
o Θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα για τους καθηγητές τεχνών (μουσική, θέατρο, χορός, εικαστικά, φωτογραφία κλπ) και τις καλλιτεχνικές σχολές (ωδεία, δραματικές σχολές, σχολές χορού κλπ). Να παραμείνουν οι συμβασιούχοι στις κρατικές και δημοτικές σχολές και τα καλλιτεχνικά τμήματα των Δήμων διασφαλίζοντας την πληρωμή τους. Να υπαχθούν στο προστατευτικό πλαίσιο όσοι απασχολούνται σε ιδιωτικές σχολές που έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους. Όπου απαιτείται, να παραταθεί το σπουδαστικό έτος και να μεταφερθεί η εξεταστική περίοδος. Για τις ιδιωτικές καλλιτεχνικές σχολές που είναι ατομικές επιχειρήσεις, να ληφθεί υπ’ όψιν η ιδιαιτερότητα ότι αν και έχουν μεγάλο αριθμό εργαζομένων αυτοί είναι μερικής απασχόλησης και συμβασιούχοι ωρομίσθιοι, που συνολικά αντιστοιχούν σε μικρό αριθμό θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης.

• Πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα

o Να καταβληθούν τα ποσά για τα οφειλόμενα δικαιώματα από τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα και τις διαδικτυακές πλατφόρμες.
o Να ληφθεί μέριμνα για τις μεταχρονολογημένες επιταγές με τις οποίες έχουν πληρωθεί οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης.
o Να δοθεί έκτακτο βοήθημα για όσους δικαιούχους δεν εντάσσονται σε προστατευτικό πλαίσιο.
o Να επιλυθεί η εκκρεμότητα της λήξης λειτουργίας στις αρχές Ιουνίου του μεταβατικού σχήματος της ΕΥΕΔ, η συνολική δραστηριότητα της οποίας δεν έχει μεταφερθεί ακόμα στον αυτοδιοικούμενο οργανισμό των δημιουργών ΕΔΕΜ.

• Οικονομική υποστήριξη του πολιτιστικού

o Τα ευρύτερα μέτρα οικονομικής στήριξης να συμπεριλάβουν όλες τις επιχειρήσεις του πολιτισμού.
o Να ενεργοποιηθεί στην πράξη ένα πρόγραμμα εγγυήσεων για τις επιχειρήσεις του πολιτισμού, που στο παρελθόν έχουν αντιμετωπίσει την απροθυμία από την πλευρά των τραπεζών για ανάλογα προγράμματα.
o Το ΥΠΠΟ να κινητοποιηθεί προκειμένου να αντιμετωπίσει τις επείγουσες ανάγκες και τις ειδικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν όσοι δραστηριοποιούνται στον πολιτισμό σε περίπτωση που τα γενικά μέσα δεν επαρκούν, με έκτακτα βοηθήματα σε κάθε τομέα. Πχ να προβλεφθούν έκτακτες επιχορηγήσεις σε παραγωγές που διακόπηκαν και είναι εκτεθειμένες με οικονομικές υποχρεώσεις, ώστε να μπορέσουν να συνεχιστούν μετά το τέλος των περιοριστικών μέτρων.
o Να μην επιστραφούν οι επιχορηγήσεις που έχουν δοθεί, πχ με παράταση του χρόνου υλοποίησης των δράσεων. Σε περίπτωση οριστικής ματαίωσης των δράσεων λόγω αντικειμενικών συνθηκών, να γίνει αντικατάστασή τους με νέες που ταιριάζουν στην περίσταση (πχ ψηφιακές δράσεις κλπ), με μέριμνα για την πληρωμή των συντελεστών που είχαν εργαστεί για τις ματαιωμένες δράσεις.
o Σε περίπτωση ματαίωσης διοργανώσεων, πχ φεστιβάλ κινηματογράφου, να μη χάνονται χρηματοδοτήσεις από ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως ΕΣΠΑ, MEDIA κλπ.
o Να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για νέες εγκρίσεις επιχορηγήσεων και για πληρωμές που βρίσκονται σε εκκρεμότητα στο ΥΠΠO και σε φορείς όπως το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας, με ενίσχυση των προκαταβολών.
o Να ολοκληρωθούν άμεσα οι διαδικασίες για την τοποθέτηση Γενικού Διευθυντή στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, που βρίσκεται ακόμα σε εκκρεμότητα μετά την επιλογή του, και να επανενεργοποιηθεί η λειτουργία του Κέντρου μέσω τηλεδιασκέψεων, ώστε να παίξει τον ρόλο του για την στήριξη της κινηματογραφικής κοινότητας.
o Να πληρωθούν οι οφειλές των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου με προτεραιότητα τους καλλιτέχνες, τεχνικούς, συγγραφείς, μεταφραστές κλπ.

• Ψηφιακή προβολή της καλλιτεχνικής δημιουργίας μέσω διαδικτύου. Εικονικές περιηγήσεις σε μνημεία και μουσεία.

o Έκτακτα προγράμματα επιχορήγησης για ψηφιακές πλατφόρμες που θα προβάλλουν μέσω διαδικτύου θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, εικαστικές εκθέσεις, ταινίες κλπ.
o «Ψηφιακά φεστιβάλ» για το διάστημα που δεν θα είναι εφικτή η πραγματοποίηση των κανονικών.
o Εικονικές περιηγήσεις σε μνημεία και μουσεία.


Αντιμετώπιση της αβεβαιότητας που επικρατεί για την επόμενη περίοδο

• Έκτακτα προγράμματα επιχορήγησης από το Υπουργείο Πολιτισμού, νέες παραγωγές από τους εποπτευόμενους φορείς του και συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση. Οι δράσεις θα προγραμματιστούν για χρόνο που θα κριθεί κατάλληλος σε σχέση με την εξέλιξη της πανδημίας, πχ ο Σεπτέμβριος να αποτελέσει μήνα παραστάσεων, συναυλιών, εκθέσεων εικαστικών κλπ για την ανόρθωση του ηθικού σε ολόκληρη τη χώρα. Να προβλέπεται ενίσχυση των προκαταβολών και ρήτρες που να διασφαλίζουν ότι θα πληρωθούν όλοι οι συντελεστές των δράσεων.
o Αύξηση των επιχορηγήσεων πολιτιστικών δράσεων από το ΥΠΠΟ για τη φετινή χρονιά μέσα από τα υπάρχοντα και νέα προγράμματα.
o Νέες εγχώριες παραγωγές καλλιτεχνικών εκδηλώσεων από εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου όπως Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, Εθνικό Θέατρο, Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, Εθνική Λυρική Σκηνή, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης κλπ.
o Νέα προγράμματα ενίσχυσης της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και την ΕΡΤ.
o Προγράμματα για εκθέσεις εικαστικών από φορείς όπως Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και Μητροπολιτικός Οργανισμός Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης (για παράδειγμα εκθέσεις εικαστικών σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία).
o Ενεργοποίηση των Δήμων και των Περιφερειών για την επιχορήγηση και την παραγωγή παραστάσεων, συναυλιών, εκθέσεων εικαστικών, οπτικοακουστικών έργων κλπ.

• Προγράμματα αγοράς βιβλίων για τις δημόσιες και τις δημοτικές βιβλιοθήκες, ώστε να στηριχτεί η εκδοτική παραγωγή αλλά και να εμπλουτιστούν οι βιβλιοθήκες.

• Προγράμματα voucher για παραστάσεις, αγορά βιβλίων κλπ, ώστε να στηριχτεί η ζήτηση μετά τη λήξη των περιοριστικών μέτρων.


Δημιουργία ταμείου για τη υποστήριξη και την ανάπτυξη του πολιτισμού και της δημιουργικής οικονομίας

Πηγές χρηματοδότησης

Η χρηματοδότηση των προτάσεών μας μπορεί να προέρθει από τις ακόλουθες πηγές:
• Ανακατανομή των υπαρχόντων κονδυλίων του Υπουργείου Πολιτισμού.
• Ενίσχυση του προϋπολογισμού του Υπουργείου Πολιτισμού.
• Διεκδίκηση ενός γενναίου ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού πακέτου έκτακτης ανάγκης για την υποστήριξη της βιωσιμότητας του πολιτιστικού τομέα.
• Αξιοποίηση των αποθεματικών του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων. Ταυτόχρονα, μέρος τους μπορεί να αξιοποιηθεί για τη στήριξη και του σύγχρονου πολιτισμού.
• Ανακατανομή των κονδυλίων για τους εορτασμούς του 2021, ώστε να αξιοποιηθούν σε σημαντικό βαθμό για την αντιμετώπιση της τρέχουσας έκτακτης κατάστασης.
• Χορηγίες ιδρυμάτων, φορέων και επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα που επιθυμούν να βοηθήσουν ουσιαστικά τον χώρο του πολιτισμού και της δημιουργικής οικονομίας μέσα στις σημερινές συνθήκες. 

Στην ίδια κατηγορία