Τα podcasts δημιουργούν κατάσταση και στην Ελλάδα

Τα podcasts δημιουργούν κατάσταση και στην Ελλάδα
Ακολουθήστε μας στο Google news

Τα αποτελέσµατα έρευνας της Magna για την αποτελεσµατικότητα των podcasts στη διαφηµιστική στόχευση.

22 Ιουνίου 2021

Μία ενδιαφέρουσα έρευνα για τα podcasts δημοσιεύτηκε στο advertising.gr. Το κοινό της έρευνας επιλέχθηκε διαδικτυακά και απαρτιζόταν από 2.001 τυχαία επιλεγµένα άτοµα αλλά και 302 πιστούς ακροατές του Spotify. Η πανδηµία φαίνεται πως έφερε κατακόρυφη αύξηση τόσο στην ακρόαση μουσικής ή podcast όσο και στην παρακολούθηση ψηφιακών βίντεο ή ταινιών µέσω διαδικτύου.

Ακούνε ή παρακολουθούν:
κατά 40% περισσότερο μουσική
κατά 20% περισσότερα podcasts
κατά 43% περισσότερα τηλεοπτικά βίντεο
κατά 39% περισσότερες ταινίες

Τα podcasts εκτοξεύτηκαν κυρίως για τρεις λόγους:
Το 38% δήλωσε πως η ακρόαση ενός ψηφιακού ηχητικού μηνύµατος τους βοήθησε πολύ να αποβάλλουν το άγχος που είχαν
το 29% πως ήταν ένα ευχάριστο διάλειµµα από την οθόνη
το 21% πως τους δηµιούργησε την προσµονή ακόµη περισσότερων τέτοιων µηνυµάτων

Ολες οι γενιές αύξησαν το χρόνο ακρόασης podcasts

Millenials ποσοστό άνω του 30%
πάνω από 20% για τη Γενιά Ζ
ποσοστό 21% για τη Γενιά Χ
12% για τους Boomers

--) Ο κύριος λόγος (σύµφωνα µε το 46%) που όλο και περισσότεροι στρέφονται στα podcasts, καθώς η πολύωρη έκθεση στην οθόνη όχι µόνο κουράζει τα µάτια, αλλά εξαντλεί και τον εγκέφαλο.