Η Έλλη Στάη στο ΟΡΕΝ

Η Έλλη Στάη στο ΟΡΕΝ
Ακολουθήστε μας στο Google news

Μία μεγάλη επιστροφή

23 Σεπτεμβρίου 2023

Δεν θα παρουσιάζει τις ειδήσεις, ούτε θα έχει κάποια εκπομπή προς το παρόν τουλάχιστον. Θα αναλάβει ρόλο σχολιάστριας στο κεντρικό δελτίο Ειδήσεων και στα μεγάλα γεγονότα, «ενισχύοντας περαιτέρω τη δυναμική τού ενημερωτικού τομέα τού Ανοιχτού Καναλιού και ενδυναμώνοντας ακόμη περισσότερο την αξιοπιστία και την αντικειμενικότητά του».

Καλή προσθήκη αυτή, δυνατή. Έστω και αν έρχεται από το παρελθόν.